افتخار ما به پنج نسل پیشینه ریخته گری در نیاکان و خانواده ما است.
که تجربه بیش از یک قرن را به فرزندان پیرو این عمل و علم انتقال داده اند.

تماس با ما

021-55251666
021-55251777
09121279218 📱

تماس با ما

021-55251666

021-55251777

09121279218 📱

افتخار ما به پنج نسل پیشینه ریخته گری در نیاکان و خانواده ما است. که تجربه بیش از یک قرن را به فرزندان پیرو این عمل و علم انتقال داده اند.

ریخته‌گری‌ پوسته‌ای

از ماسه طبیعی یا ماسه ترکیبی ( ماسه رودخانه ای) استفاده میشود، که دارای یک ماده نسوز به نام سیلیکات(sio2)   می باشد. دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتوان آن ها را متراکم کرد. و در عین حال باید آنقدر درشت باشند تا گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شوند.

Call Now Button