نمونه کار

فن axial برای فیلتراسیون هوای کاخانجات نساجی و فرش بافی ها 

قطعات فسفربرنز و آلومینیوم‌برنز

فولاد های آلیاژی مخصوص دنده‌‌‌های گیربکس