ریخته گری

ریخته گری پیشتاز

ریخته گری فن شکل‌دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن مذاب در محفظه‌ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب است شرکت پیشتاز با بیش از ۲۰ سال تجربه یکی از سرآمد های این فن می باشد

شرکت ریخته گری پیشتاز

شماره تماس

آدرس